سفارش تبلیغ
صبا
هرکس خود را نشناسد، به غیر خود نادانتر باشد . [امام علی علیه السلام]

آزادی واژه زیبایی است ؛ که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشد

 

تنها راه رسیدن به آزادی رهایی از وابسته بودن است