سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
ای کمیل! محبت دانش، آیینی است که [خدا [بدان عبادت می شود و آدمی به وسیله آن در زندگی طاعت را و پس از مرگش نام نیک را به دست می آورد . [امام علی علیه السلام]

آزادی واژه زیبایی است ؛ که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشد

 

تنها راه رسیدن به آزادی رهایی از وابسته بودن است